życie pośród drzew

projekt leśnego osiedla mieszkaniowego
konkurs Modern Wooden Urban Village, Helsinki, Finlandia
I nagroda w konkursie im. prof. Zygmunta Majerskiego na najlepszy projekt dyplomowy roku 2004 WA Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Bartłomiej Nawrocki

fin01

idea:

fin02

ortogonalna siatka urbanistyczna transformacja pod wpływem rzeźby terenu

fin03

fin04

wnętrze urbanistyczne

fin05

metoda
Maksymalnie ograniczając ingerencję w zastany kontekst krajobrazowy, architektura projektowanego osiedla mieszkaniowego wtapia się i ulega dyspersji w otoczeniu. Kreowanie przestrzeni życiowej w ścisłej symbiozie z krajobrazem naturalnym gwarantuje postęp we współczesnej architekturze, która powinna umożliwiac interakcje pomiędzy człowiekiem, jego domem a środowikiem naturalnym. Architektura jest tu procesem, zaprojektowanym mechanizmem, który modeluje i realizuje określoną strategię przystosowania do rzeczywistości. Struktura domu wspomaga oraz podkreśla pierwotne powiązanie człowieka z naturą i jest w tym kontakcie jedynie dyskretnym pośrednikiem.

fin06

fin07