14.06.2019

tożsamość śląska w architekturze, czyli najnowszy (czerwcowy) numer A&B o Górnym Śląsku, wraz z naszym skromnym wkładem w postaci domu w Ochojcu