ambasada w berlinie

konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Ambasady RP w Berlinie, Niemcy
wyróżnienie
Marcin Jojko, Krzysztof Kaczmarczyk, Josef Kiszka, Natalia Kozyra, Bartłomiej Nawrocki, Martin Nedved, Grzegorz Ostrowski

amb01

modele studialne
amb02

Nowy budynek Ambasady podporządkowuje się pod względem urbanistycznym lokalnej, kwartałowej strukturze zabudowy. Kontynuując północną pierzeję Unter den Linden zgodnie z istniejącym układem, wyraźnie zdefiniowano wnętrze nowego kwartału, domykając go od strony południowej oraz wschodniej owymi skrzydłami zabudowy. Wnętrze kwartału wyniesione do poziomu pierwszego piętra przewidziano jako ogród recepcyjny, który w swojej formie oraz bezpośrednim powiązaniu z budynkiem tworzy wspaniałe dopełnienie przestrzeni ambasady. Wygrodzony od zgiełku i tętniącej życiem Unter den Linden oferuje ciszę i pokój, a równocześnie dzięki odpowiednio dużym wymiarom może pełnić rolę dodatkowego katalizatora życia kulturalno – towarzyskiego.

amb03

 

amb04

Wzdłuż alei zlokalizowano najważniejsze i najbardziej reprezentacyjne funkcje ambasady, natomiast w skrzydle prostopadłym funkcje pozostałe, takie jak Wydział Konsularny oraz lokale i pokoje mieszkalne. Dzięki takiemu układowi wzdłuż wschodniej granicy parceli wytworzono dodatkowe wnętrze w formie dyskretnej „uliczki”, która z jednej strony zapewnia odpowiednie funkcjonowanie niezależnych elementów ambasady, a z drugiej zaś kreuje fragment interesującej i dostępnej przechodniom przestrzeni miejskiej. Zaprojektowana w południowo – wschodnim narożniku galeria zyskała tym samym ponadprogramową przestrzeń zewnętrzną mogąca służyć do publicznych ekspozycji. Wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przewidziano ścianę
technologiczną dopełniającą wnętrze kwartału, powiązaną ze strefą pomieszczeń technicznych na poziomie parkingu.

amb05

Wejście główne, bezpośrednio połączone z lobby ambasady, zaprojektowano od strony salonu miejskiego, jakim jest aleja Unter den Linden. W sąsiedztwie wejścia zlokalizowano niezbędne pomieszczenia obsługujące, takie jak pokoje ochrony, szatnie itp. W części zachodniej umieszczono wjazd na parking poprzedzony śluzą, z którego dodatkowo umożliwiono przejście z samochodu do lobby. Tutaj też znajduję się odpowiednio zabezpieczona, prywatna winda Ambasadora RP, przy użyciu której może wyjechać w niezbędnych przypadkach do strefy jego pomieszczeń na najwyższym piętrze. Drugim wyraźnie wyeksponowanym wejściem na elewacji frontowej jest przejście do „uliczki”, skąd bezpośrednio dostajemy się po stronie lewej do części
konsularnej ambasady, a po stronie prawej – do galerii sztuki. Na końcu tego pieszego sięgacza zaproponowano niezależne wejście oraz klatkę schodową obsługujące strefę mieszkaniową.

amb06

Ze strefy lobby dostajemy się na piętro przede wszystkim przy użyciu reprezentacyjnych schodów wachlarzowych. Poziom ten od strony alei w całości pełni funkcję recepcyjno – reprezentacyjną. Zaprojektowana przestrzeń na wzór historycznego piano nobile o podwójnej wysokości łączy się z ogrodem na całej szerokości elewacji, zacierając granice pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Po przeciwnej stronie przepływa zaś poprzez perforowaną elewację w przestrzeń publiczną Unter den Linden, tworząc w konsekwencji klimat otwartości i łącząc w całość wszystkie trzy przestrzenie – ogrodu, recepcji i miasta.

amb07

Ogród zaprojektowano jako kompozycję zieleni wysokiej i niskiej. Rysunek zieleńca przywodzi na myśl charakterystyczny krajobraz naszej ojczyzny, wielokrotnie uwieczniany w pracach najznakomitszych artystów polskich. Układ niewielkich pól i miedz, często spotykany w większości krain polskich, przetworzono na geometryczną matrycę wypełnioną różnorodnymi trawami, minerałami oraz wodą. Zielone pnącza na pokrytych spatynowanym drewnem elewacjach wschodniej i zachodniej dopełniają całość kompozycji zielonego wnętrza kwartału. Szerokie zastosowanie ogrodu do różnorodnych wydarzeń plenerowych wspomagają zaprojektowane w zachodniej ścianie technologicznej otwierane bufety cateringowe oraz letnia scena z mobilnymi krzesłami widowni.

amb08

przykładowe aranżacje sali recepcyjnej

Elegancką przestrzeń piętra ambasady urozmaicono konstrukcją żelbetowego stropu, który swą niecodzienną formą kontynuuje rytm elewacji i nadaje całemu pomieszczeniu szczególnego charakteru i dostojności. Po stronie wschodniej recepcję powiązano z górnym poziomem galerii, której zróżnicowana kubatura pod względem wysokości i układu pozwala na szerokie zastosowanie ekspozycyjne. Natomiast od strony zachodniej, w przestrzeni technicznej, zlokalizowano zaplecze cateringowe, połączone z parterem niezależną windą, która obsługuje zarówno główną salę jak i imprezy plenerowe, a także strefę ambasadora na najwyższej kondygnacji budynku.
Układ przestrzenny głównej sali recepcyjnej umożliwia różnorodne konfiguracje i aranżacje – od bankietu, układu kongresowego czy tez widowiska, po użytkowanie mieszane, gdzie poszczególne przestrzenie wydziela się odpowiednimi kotarami akustycznymi.

amb09

rzut parteru

 

amb10

 

amb11

Trzy górne kondygnacje budynku Ambasady RP w Berlinie stanowią od strony południowej pomieszczenia biurowe, a w skrzydle prostopadłym – mieszkalne. Strefę biurową zaprojektowano wokół otwartej, wewnętrznej przestrzeni wspólnej, wykorzystując naturalne doświetlenie poprzez dach. Modularny rytm okien na elewacjach powiązany z układem konstrukcyjnym oraz ciągami lekkich szaf pozwalają na stosunkowo łatwe i niedrogie zmiany w układzie pomieszczeń strefy biurowej.

Głębokość południowej elewacji ambasady pełni funkcję naturalnej ochrony przeciwsłonecznej. Pionowe elementy zabezpieczają pomieszczenia biurowe przed efektem olśnienia w godzinach rannych i popołudniowych, natomiast poziome ograniczają bezpośrednie nasłonecznienie w godzinach południowych. Stosunek całkowitej powierzchni przeszkleń do powierzchni elewacji wynosi 47.5%, co spełnia wytyczne zapisane w planie miejscowym.

amb13