atmoterm

konkurs na budynek Opolskiego Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ATMOTERM w Opolu
wyróżnienie
Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Grzegorz Ostrowski, Barbara Ziemba

opo01

Superpozycja wymagań funkcjonalno-programowych inwestora, sąsiedztwa budynku istniejącego a także wszystkich uwarunkowań wynikających z prawa miejscowego uwidacznia się w prostej, aczkolwiek charakterystycznej bryle nowej siedziby firmy, wkomponowanej w kwartał opolskiej starówki.
Nowy budynek połączono funkcjonalnie zarówno z istniejącą siedzibą firmy jak i systemem komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie kwartału w taki sposób, aby mógł działać także samodzielnie.

opo02

Obiekt zlokalizowano w granicach działki inwestora w taki sposób, aby kontynuować układ zabudowy wewnątrz kwartału, mający na celu wyraźne zdefiniowanie zielonej przestrzeni miejskiej i jednocześnie nie ograniczać doświetlenia obiektu istniejącego. Podcięcia bryły budynku na przeciwległych krańcach kreują naturalnie zadaszone strefy wejściowe, ale wynikają również ścisłe z ograniczeń dotyczących zabudowy przyziemia (ekspozycja zabytkowego muru miejskiego w kamienicy od południa oraz przebieg magistrali ciepłowniczej od północy). W powiązaniu z aktualnym i planowanym układem przejść do wnętrza kwartału miejskiego, wejście główne zaprojektowano w północnej części budynku.  Dodatkowe  wejście dla personelu nowej i starej siedziby Atmoterm, pełniące równocześnie funkcję niezależnej obsługi dużej sali konferencyjnej, przewidziano zgodnie z ukształtowaniem terenu na kondygnacji niższej, od strony przylegającej kamienicy.

opo03

Przestrzeń lobby zaprojektowano na poziomie pośrednim, tak aby w prosty i dogodny sposób dostać się stąd pionem komunikacyjnym na wyższe poziomy biurowe lub też kondygnację niższą, z której obok dużej sali konferencyjnej poprowadzono łącznik do starej siedziby firmy. Sala konferencyjna ze względu na swoją lokalizację i obsługę może być użytkowana również poza godzinami pracy biur. Wymagany program rozmieszczono na czterech poziomach użytkowych. Dodatkowo w kondygnacji podziemnej zaprojektowano parking na 20 stanowisk obsługiwany przez drogę wewnętrzną zlokalizowaną wzdłuż północno-zachodniej granicy parceli. Powtarzalną kondygnację biurową rozwiązano na zasadzie dwóch równoległych ciągów – otwartej przestrzeni biurowej od strony południowo-wschodniej oraz wydzielonych pomieszczeń obsługujących po przeciwnej. Przyjęty układ konstrukcyjno-przestrzenny umożliwia jednak dowolną aranżację i niezależność każdego z pięter.

opo04
elewacja wschodnia

opo05

rzut  III piętra

opo06

rzut II piętra

opo07

rzut I pietra

opo08

rzut parteru

opo09

rzut podziemia
opo10

przekrój podłużny

opo11
przekrój poprzeczny

opo12

Rozmieszczenie oraz gabaryty okien w nowym budynku zaprojektowano w taki sposób, aby dostarczały wymaganą ilość światła do pracy, a jednocześnie nie narażać budynku na zbędne nagrzewanie oraz efekt olśnienia.
Analiza zastosowania odnawialnych źródeł energii w relacji do projektowanej funkcji (biura klasy A), budżetu inwestycji oraz przyszłej stopy zwrotu zmusza do poszukiwania alternatywnego rozwiązania w celu ograniczenia rocznego zapotrzebowania budynku w energię. Dlatego też w projekcie proponuje się zastosowanie ruchomych łamaczy światła, które w ciągu dnia znacznie ograniczą zyski energetyczne eliminując bezpośrednie nasłonecznienie pomieszczeń. Poza godzinami pracy osłony ustawiane są natomiast w pozycji zamkniętej, znacznie zwiększając izolacyjność cieplną budynku.

opo13
U-formowanie elewacji – schemat oszczędności energii

Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej szkieletowej z użyciem prefabrykowanych stropów kanałowych. Przewidziano znacznie większe niż wymagane odpowiednimi normatywami docieplenie przegród zewnętrznych, tak aby uzyskać obiekt pasywny, charakteryzujący się niskimi stratami (zima) i zyskami (lato) energii.
Nawiązując do otaczającej zabudowy oraz charakteru Starego Miasta zdecydowano się na elewację tynkowaną w odcieniu ciepłej szarości. Stolarkę okienną oraz łamacze światła przewidziano jako drewniane, odpowiednio zabezpieczone przeciwko warunkom atmosferycznym.

opo14

Wnętrza biurowe zaprojektowano jako skromne i ascetyczne. W kontraście do ciepłego drewna stolarki okienno-drzwiowej oraz ażurowego stropu, podłogę przewidziano z jasnego epoksydu, ściany w kolorze białym, a betonowe ściany trzonu windowego pozostawiono w naturalnym kolorze, odpowiednio zabezpieczone bezbarwną farbą.