biblioteka w pradze

konkurs na nowy budynek Czeskiej Biblioteki Narodowej w Pradze
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, Tomaso Mani

praga01

Celem projektu jest znalezienie otwartego i jednorodnego systemu respektującego kontekst miejsca oraz jednocześnie umożliwiającego przyszłą rozbudowę. Analiza stwierdza, iż Nowej Biblioteki Narodowej w Pradze nie można traktować jako funkcjonalnej, homogenicznej całości. Przeciwnie, ogromny program biblioteki, podzielony na poszczególne jednostki wymagające skrajnie różnych warunków, zmusza do specjalnego podejścia projektowego. Dlatego też każdemu departamentowi biblioteki przyporządkowano niezależną bryłę, zaprojektowaną według własnej logiki i tożsamości. Dzieki temu uniknięto monumentalnego charakteru wynikowej formy, zachowując skalę otaczającego krajobrazu.

praga02

 

Zastosowany plan koła, będącego “nieukierunkowaną” oraz najbardziej neutralną figurą, pozwolił na stworzenie jednorodnego i otwartego systemu złożonego z rozproszonych brył. Taki system pozwala na konsekwentną rozbudowę biblioteki w przyszłości. Co więcej, owalny kształt umożliwia swobodny ruch pomiędzy zaprojektowanymi walcami, zarówno wewnątrz budynku, jak i w parku zlokalizowanym na poziomie wyższym. Ma to ogromne znaczenie szczególnie dzisiaj, kiedy biblioteki stopniowo przekształcają się z zamkniętych monumentów oferujących jedynie  tradycyjne usługi na rzecz otwartych instytucji o szerokim znaczeniu socjologicznym, kulturowym i rozrywkowym.

 

praga03

 

praga04