biurowiec w krakowie

konkurs na opracowanie koncepcji budynku biurowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie
Begonia Herrera, Marcin Jojko, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, Mateusz Manecki, Bartłomiej Nawrocki, Manuel del Pozo, Marek Sanecki

skr01

Precyzyjne warunki konkursu oraz warunki zabudowy dla parceli w znacznej części zdefiniowały geometrię budynku, dlatego projektowany obiekt jest formą praktycznie stycznie wypełniającą przestrzeń wyznaczoną przez linie zabudowy, pas ochronny, długość elewacji frontowej, dopuszczalną wysokość i minimalną odległość od granic działki. Jedynym miejscem gdzie budynek został odsunięty od tych granicznych elementów jest jego środkowa część, co pozwala na znaczne powiększenie powierzchni biurowej mającej bezpośrednie doświetlenie oraz jednocześnie „podział elewacji frontowych poprawiający relacje przestrzenne z otaczającymi budynkami” (za warunkami zabudowy).

ograniczenia:

 

skr02

 

potencjalna kubatura pod zabudowę  ograniczenia z warunków zabudowy

 

skr03

ograniczenia z infrastruktury
 doświetlenie i przesłanianie

 

 

skr00

testowane rozwiązania

Wjazd na działkę odbywa się z ulicy Przy Rondzie, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wjazd do garażu i parking na powierzchni terenu. Zarówno od strony wschodniej jak i zachodniej przewidziano ścieżki piesze łączące projektowany budynek z przystankami komunikacji miejskiej i ogrodem botanicznym (dostępnym w czasie przerwy w pracy) oraz rowerowe, wraz z parkingiem rowerowym w podcieniach budynków. Komunikacja wewnętrzna sprowadza się do sekwencji: wejście na parterze, hol recepcyjny, kontrola dostępu, wyjazd do góry; także do do hallu recepcyjnego prowadzą wyjazdy i wyjścia z garaży podziemnych, tak aby później kontynuować wspomniany ciąg funkcjonalny. Wejścia do budynku znajdują się po wschodniej i zachodniej stronie budynku.

skr04

Konstrukcja budynku została przewidziana jako żelbetowa z możliwym wykorzystaniem prefabrykowany płyt kanałowych wstępnie sprężanych, na zespolonych z nimi belkach stalowych wewnątrz budynku oraz na ścianie zewnętrznej, która zamienia się na kratownicę Vierendeela nad pasem ochronnym. W przypadku technologii monolitycznej wewnętrzna konstrukcja staje się systemem słupowo – płytowym, gdzie płyty są krzyżowo zbrojone i dodatkowo wzmacniane w strefie podporowej.

 

skr05
rzut kondygnacji powtarzalnej z przykładową aranżacją 1os./6m2 w układzie 70/30

 

Elewacja budynku wykonana jest z płyt izolacyjno-elewacyjnych z niepalnej sztywnej pianki poliuretanowej wraz z zatopionymi w warstwę zewnętrzną płytkami klinkierowymi. Przeszklenie przewidziano jako stałe o zoptymalizowanych parametrach przepuszczalności światła i energii słonecznej oraz z wewnętrznymi żaluzjami drewnianymi, które choć nie redukują tak znacznie jak zewnętrzne, to jednak zapobiegają olśnieniu i wprowadzają naturalne ciepło do budynku.
Myślą przewodnią proponowanych rozwiązań instalacyjnych jest prostota, wysoka efektywność oraz łatwość utrzymania. Tak, by rozwiązania te stały się swoistą wartością dodaną, dzięki której Inwestor będzie mógł w przyszłości uzyskać premię w momencie sprzedaży budynku.
Dla projektowanego obiektu przewidziano uzyskanie certyfikatu LEED.

skr06