biurowiec w rybniku

budynek zaplecza administracyjno-biurowego firmy w Rybniku
Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Krzysztof Kaczmarczyk, Agnieszka Weber

elm01

elm02

 

elm03

stan istniejący
 zabudowa
 elewacje

Zaprojektowany budynek biurowy zlokalizowany jest na przemysłowych przedmieściach Rybnika. Wraz z istniejącymi magazynami docelowo służyć ma jako jeden kompleks o spójnej i jednorodnej identyfikacji. Zaproponowana zabudowa wraz z pozostałymi kubatury ma na celu wyraźne zdefiniowanie otwartej strefy obsługującej, dlatego poza nowym obiektem przewidziano termomodernizację pozostałych obiektów i założenie jednorodnego materiału elewacyjnego. Ze względu na silnie uprzemysłowiony i chaotyczny charakter otoczenia nową strefę biurową zorganizowano wokół wewnętrznego atrium, służącego zarówno doświetleniu jak i rekreacji oraz integracji pracowników.

elm04

 rzut budynku

 

elm05
elewacja frontowa

elm06
elewacja tylna

 

elm07

 

elm08

 

elm09
materiał elewacyjny