centrum sportu w warszawie

konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum sportu i rekreacji oraz kultury studenckiej na Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego
III nagroda w konkursie
Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Nowy budynek Centrum sportu i rekreacji oraz Centrum kultury studenckiej to kolejny ważny obiekt zlokalizowany na głównej osi kompozycyjnej Kampusu Ochota. Tworząc naturalne przedłużenie linearnego zagospodarowania Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie, przedmiotowa oś stanowić będzie główną przestrzeń publiczną i reprezentacyjną kampusu, obsługując takie budynki jak aktualnie budowany Wydział Psychologii, Wydział Geologii i Centrum Nowych Technologii (CENT) oraz docelowo projektowane centrum sportu. Dlatego też zaproponowana lokalizacja nowego budynku ma na celu podkreślenie istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez sąsiadujące na osi budynki oraz wspólnie z zachodnią fasadą Wydziału Geologii wytworzenie strefy wejściowej do nowego centrum sportu. Jednocześnie układ i skala nowej zabudowy oraz przewidywane zagospodarowanie terenu umożliwiają wykreowanie nowej przestrzeni miejskiej w formie zazielenionej alei, postrzeganej od strony ul. Stefana Banacha jako rodzaj bramy do wnętrza Kampusu Ochota.

Bogaty program inwestycji w stosunku do fragmentu działki dostępnego pod zabudowę, wymuszają spiętrzenie wymaganej funkcji na kilku kondygnacjach budynku. Jednakże dzięki temu zaproponowana zwarta forma nowej zabudowy pozwala na stworzenie budynku o wysokości porównywalnej do bezpośrednio sąsiadujących obiektów, którego obecność podkreśli wyraźnie kompozycję głównej osi kampusu.

Strefę wejściową zlokalizowano od strony wschodniej, bezpośrednio z głównej osi kompozycyjnej Kampusu Ochota, łączącej w tym miejscu ulice Banacha z przedłużeniem ul. Pogorzelskiego. Proponowany szpalerowy układ drzew, wykończenie nawierzchni w formie trawników i utwardzeń oraz projektowane indywidualnie meble miejskie podkreślają nie tylko kierunek głównej osi kompozycyjnej, ale jednocześnie oferują przestrzeń rekreacji, spotkań i odpoczynku, odpowiednio zacienioną oraz o wysokiej jakości estetycznej. Przewiduje się wyłączenie ruchu samochodowego na tym obszarze, dopuszczając jedynie konieczny przejazd samochodów uprzywilejowanych i służb porządkowych.

Uwolniony teren spod zabudowy po stronie zachodniej umożliwia wytworzenie lokalnego skweru z dużą ilością zieleni, wykorzystującego rosnące już tu drzewa. Przewiduje się dosadzenie rodzimych gatunków drzew, zagospodarowanie trawników w formie łąk kwietnych oraz utwardzenie ciągów pieszych nawierzchniami mineralnymi o odpowiedniej przepuszczalności wody. Stworzony obszar zieleni proponuje się dodatkowo wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę wspomagającą lokalną faunę.

Wejście główne do budynku poprzedza zadaszone przejście w formie podcienia na całej długości elewacji wschodniej. W części północnej umożliwia bezpośrednie skorzystanie z klubokawiarni powiązanej z przestrzenią holu głównego, natomiast od południa prowadzi do strefy wejściowej pływalni. Przedłużeniem przestrzeni holu wejściowego jest strefa widowni pływali.Poziom użytkowy basenu zaprojektowano na kondygnacji podziemnej, wyraźnie określając strefę hali pływalni, strefę szatni i pomieszczeń obsługujących oraz cześć recepcyjną i zaplecze techniczne.

Bezpośrednio nad kubaturą pływalni, na 1. piętrze budynku, zaprojektowano salę sportową z możliwością podziału na trzy niezależne sektory, natomiast hol sali sportowej zaprojektowano na poziomie jej widowni, skomunikowany również schodami ze strefą wejściową. Układ zaplecza szatniowego obsługującego sale sportowe, ze względów konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, pokrywa się ze strefą szatni na pozostałych kondygnacjach budynku (w tym również na pływalni). Szatnie umieszczone na poziomie I piętra obsługują odpowiednio strefę sal wielofunkcyjnych oraz ściankę wspinaczkową, natomiast te na poziomie 4. piętra stanowią bezpośrednie zaplecze dla siłowni oraz sal judo. Dodatkowy pas pomieszczeń zlokalizowanych wzdłuż elewacji północnej na poziomie 3. i 4. piętra tworzy wydzieloną strefę administracyjno-biurową obiektu.

Poszczególne poziomy użytkowe powiązano ze sobą zarówno dwoma trzonami klatek schodowych z windami zlokalizowanych po przeciwległych stronach budynku, jak również dodatkowymi schodami połączonymi z holem głównym na poziomie parteru. Klatki schodowe zapewniają również obsługę dachu użytkowego, na którym przewidziano zespół 3 boisk. Boiska na poziomie dachu zabezpieczono wysokim ogrodzeniem zaprojektowanym jako integralna cześć elewacji budynku.

Układ konstrukcyjny stanowi bezpośrednie odzwierciedlenie układu funkcjonalno-przestrzennego centrum sportu. Kubaturę sali sportowej zlokalizowano nad halą pływalni, przekrywając te pomieszczenia analogicznym systemem drewnianych dźwigarów opartych na tych samych osiach konstrukcyjnych. Analogicznie, po przeciwległej stronie, zadaszenie sal wielofunkcyjny oraz wyżej – siłowni, sal do judo oraz kubatury ścianki wspinaczkowej, zaplanowano w tożsamym układzie konstrukcyjnym. Zlokalizowane w strefie centralnej obiektu zespoły szatniowe wraz z obydwoma trzonami klatek schodowych stanowią usztywnienie dla układu konstrukcyjnego całego budynku.

rzut 4. piętra

rzut 3. piętra

rzut 2. piętra

rzut 1. piętra

rzut parteru

rzut podziemia

Modułowy układ konstrukcyjny znajduje swoje odzwierciedlenie bezpośrednio na elewacji budynku w rytmicznym układzie słupów oraz gzymsów. W przeważającej większości otwory zaopatrzono w ściany ze szkła profilowanego (tzw. dyle szklane). W zależności od lokalizacji w budynku, zaprojektowane szklenie pełni funkcję doświetlenia pomieszczeń miękkim, filtrowanym światłem lub wyłącznie okładziny elewacyjnej. Zaproponowany układ szklenia wraz z masywną ścianą żelbetową umożliwia stworzenie pasywnego sposobu pozyskiwania energii. Układ przestrzenny budynku, odpowiednia lokalizacja pomieszczeń względem stron świata, filtrowanie światła poprzez dyle szklane, zaopatrzenie elewacji z zewnętrzne rolety materiałowe ograniczające nadmierne nasłonecznienie, to elementy projektu nowego Centrum sportu i kultury studenckiej mające istotny wpływ na bilans energetyczny budynku w ciągu roku.