cuprum

konkurs na Centrum Konferencyjno-Hotelowe oraz zabudowę mieszkaniową CUPRUM we Wrocławiu
II nagroda
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, Dick van Gameren, Tomasz Berezowski, Iwona Tkocz

cuprum01

Ze względu na swoje usytuowanie i sąsiedztwo wrocławskiej starówki,  plac Jana Pawła II to jedno z najważniejszych miejsc na mapie Wrocławia. Zlokalizowany w miejscu dawnej bramy Mikołajskiej, po zlikwidowaniu historycznych fortyfikacji nadal pełnił symboliczną rolę zachodniej bramy miasta prowadzącej do centrum. Dzisiejsza możliwość ponownego  zagospodarowania ogromnej przestrzeni dawnego Placu Królewskiego daje okazję przywrócenia miastu jego historycznej bramy.

cuprum11

Wyznaczone po obu stronach placu pierzeje o wysokości dostosowanej do otaczającego kontekstu nie są jednak wystarczające do stworzenia wrażenia kadrowania sylwety miasta, ze względu na istniejąca skalę wielopasmowej osi komunikacyjnej, znacznie szerszej niż w ubiegłych wiekach. Plac Jana Pawła II  zasługuje na śmiałe rozwiązanie przestrzenne przywracające temu miejscu jego znaczenie historyczne i urbanistyczne. Zaproponowany układ dwóch wysokich dominant wyznacza na placu monumentalną bramę podkreślając szczególne znaczenie tej publicznej przestrzeni.

 cuprum02

Ze względu na skład programowo – funkcjonalny inwestycji, wnętrze kwartału podzielono na trzy dziedzińce – hotelowy, mieszkaniowy i biurowy. W centralnej strefie kwartału przestrzenie te jednak łączą się ze sobą, co pozwala na znaczne podwyższenie widokowych i akustycznych walorów zabudowy.

cuprum03

Otwarty na starówkę plac przed centrum hotelowo – kongresowym to główna przestrzeń publiczna północnej części założenia urbanistycznego, która w przyszłości będzie miała swojego odpowiednika po przeciwległej stronie, przed gmachem Akademii Muzycznej. Przestrzeń placu kontynuowana jest w budynku zarówno w części kongresowej, zlokalizowanej wzdłuż pierzei południowej, jak i głównego lobby hotelowego, zaprojektowanego na pierwszych kondygnacjach wieży – północnego pylonu bramy miejskiej.

cuprum04

Foyer centrum kongresowego, poprzedzające wejście do wielkiej sali kongresowej, bezpośrednio powiązano zarówno z częścią hotelową jak i dodatkowym wejściem od strony wschodniej. Zaprojektowane tu kawiarnia, bar oraz  lokale usługowe dostępne są również od strony placu, co zapewnia ich funkcjonowanie niezależnie od centrum konferencyjnego. Naturalną kontynuacją lobby jest zielony dziedziniec hotelowy, znajdujący się na pietrze, nad salą kongresową, który swobodnie opadając do poziomu parteru łączy obie przestrzenie.

cuprum05

Główna sala centrum kongresowego została zaprojektowana w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną funkcjonalność i ekonomikę konstrukcji. Odpowiednie powiązanie sali z foyer w dwóch poziomach oraz możliwość wydzielania trzech mniejszych stref pozwalają na dodatkowe konfiguracje przestrzenne, w zależności od konkretnych okazji (bankiety, wykłady, koncerty).

cuprum06

Wyeksponowana bryła północnej wieży ze względu na swoją szczególną lokalizację i ekspozycję zawiera najważniejsze funkcje przyszłego hotelu. Tworzą one wielopoziomowe, publiczne jądro hotelu o bogatym układzie przestrzennym. Dzięki temu budynek w tej części nie tylko dominuje swoją wysoką bryłą, ale także nasyceniem wewnętrznych aktywności odzwierciedlających prestiżowy charakter przestrzeni w otoczeniu przywróconej bramy miejskiej.

cuprum07

cuprum08

Wewnętrzny układ przestrzenny budynku znajduje swoje odzwierciedlenie na zewnątrz bryły. Rytmiczny podział okien wynikający z układu pokoi hotelowych powielony na całych elewacjach tworzy abstrakcyjną „skórę” budynku, będącą synonimem elegancji i prestiżu. Wszechobecna zieleń znajdująca się w oknach budynku podkreśla wysoki standard i wyjątkowość skrywanych funkcji centrum hotelowo-konferencyjnego.

cuprum09

Zaproponowany prosty system słupowo-płytowy, w całości wykonywany z elementów prefabrykowanych w znaczący sposób obniżałby relatywne koszty wykonawcze oraz przyspieszał czas robót. Sprowadzony do niezbędnego minimum układ słupów i belek na wszystkich kondygnacjach budynków pozostawia przestrzeń do zabudowy wolną od dodatkowych elementów konstrukcyjnych, co jest niezbędnym w razie ewentualnych  zmian programowych podczas eksploatacji budynku. W powiązaniu z modularnym i powtarzalnym systemem elewacyjnym, konstrukcję budynku przewidziano jako fleksybilny układ umożliwiający w przyszłości adaptację różnorodnych rozwiązań programowo-przestrzennych (biura, niezależne apartamenty, mieszkania itp.).

cuprum10