diverCity

konkurs Europan 8 Urbanizacja z infrastrukturą, Bergen Asane, Norwegia
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki

divercity01
Różnorodność jest niezbędnym warunkiem rozwoju dzisiejszych miast. Celem projektu jest znalezienie systemu, który zapewni rozwój nowego, spójnego i jednocześnie różnorodnego centrum miasta, aktualnie podzielonego przez lokalną autostradę.

divercity02

Ze względu na nieprzedwidywalny rozwój i decyzje polityczne, dzielnica Asane wymaga
specjalnej metody planowania, uwzględniającej fazowanie i ewentulane zmiany. Dlatego tradycyjny sposób projektowania urbanistycznego zastąpiony został otwartym i elastycznym systemem opartym na superpozycji różnych warstw związanych z warunkami programowymi, urbanistycznymi, naturalnymi, socjologicznymi, historycznymi i ekonomicznymi. Proponowany system działa zarówno z istniejącą na terenie barierą drogową jak również po jej planowanej likwidacji, stymulując rozwój i zapewniając porządaną różnorodność. diverCity niweluje istniejące granice rozwojowe i staje sie ważnym węzłęm regionalnej siatki urbanistycznej.
Na analizowaną strukturę diverCity składają się 4 podstawowe aspekty:
– różnorodność urbanistyczna (planistyczna) – zakładająca elastyczny, pasowy system zagospodarowania wzbogacony siecią zieleni i kanałów wodnych
– różnorodność programowa – przewidująca przyporządkwanie każdemu pasowi zabudowy  zróżnicowanego programu funkcjonalnego, a przede wszystkim typologii mieszkań
– różnorodność architektoniczna – nadająca wyraźną tożsamość poszczególnym pasom zabudowy pod względem estetycznym (forma, materiały) i strukturalnym (układ konstrukcyjny)
– różnorodność wegetacyjna – pozwalająca mieszkańcom na korzystania z bogatej palety roślinności (głównie kwiatowej) zarówno na zewnątrz jak i w wewnętrznych ogrodach zimowych.
divercity03
divercity04