hala sportowa w modricach

II etapowy konkurs na wielofunkcyjną halę sportową w Modricach, Czechy
finalista
jojko+nawrocki architekci, Josef Kiszka Architekt
Tomasz Berezowski, Marcin Jojko, Josef Kiszka, Maria Korzuch, Bartłomiej Nawrocki, Martin Nedved, Pavel Rihak, Iwona Zaczek

Projektowana sala sportowa w Modrzycach stanowi odpowiedź na szereg istotnych elementów charakterystycznych dla przedmiotowej lokalizacji, założeń inwestorskich oraz przyszłego funkcjonowania obiektu. Zaproponowany dom ze względu na przewidywany program funkcjonalny będzie z jednej strony ważną dominantą przestrzenną miasteczka i okolicy, a z drugiej strony istotnym katalizatorem życia sportowego i kulturalnego Modrzyc. Dlatego też zaproponowana forma budynku, adekwatna do swojej podstawowej funkcji i wyraźnie zdefiniowanych dwóch wysokościach, próbuje wpisywać się w pierzejowy układ ulicy Benesovej i równocześnie stanowić zauważalną wizytówkę miasta na trasie kolejowej Brno – Wiedeń.

Zapis urbanistyczny nowej sali zdefiniowany został więc poprzez kierunki trasy kolejowej oraz obsługującej ulicy, przy odpowiednim odsunięciu budynku w kierunku zachodnim, tak aby zapewnić odpowiednie doświetlenie pomieszczeń istniejącej szkoły po stronie wschodniej. Układ nowej sali w powiązaniu ze szkołą wykorzystuje częściowo istniejące zagospodarowanie terenu przyległego (szczególnie pod względem infrastruktury sportowej) oraz chroni istniejący drzewostan w maksymalnie możliwy sposób. Zachodnią strefę parceli zagospodarowano w postaci ciągu rekreacyjno – sportowego. Składają się na niego plac zabaw, trawniki oraz boiska do tenisa i wielofunkcyjne wraz z przyległymi zewnętrznymi trybunami.

Naturalnie zadaszone wejście główne do budynku prowadzi do wysokiego na dwie kondygnacje lobby. Zaprojektowano je odpowiednio na dwóch poziomach, które powiązano pomiędzy sobą głównymi schodami oraz jednocześnie z poziomem szatni i funkcji dodatkowych (basen, siłownia, mała sala) i poziomem restauracji. Lobby górne na poziomie +1 stanowi przestrzeń wejściową do głównej sali sportowej, ale jednocześnie w powiązaniu z przyległym tarasem zewnętrznym od strony ul. Benesowvej może być wykorzystywane na szereg dodatkowych aktywności kulturalnych. Restaurację w budynku zaprojektowano natomiast kilka stopni poniżej poziomu wejścia głównego, tak aby bezpośrednio otworzyć ją na przylegającą zieloną strefą rekreacyjną od strony zachodniej i wykorzystać na letnie ogórki i inne aktywności.

rzuty kondygnacji:

Główna sala przede wszystkim wielofunkcyjna przestrzeń o gabarytach 45 x 26.5 x 9.5m. Doświetlona naturalnym światłem słonecznym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed efektem olśnienia, stanowi dogodną arenę dla różnorodnego programu wydarzeń i aktywności. Od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano funkcjonalne ściany, odpowiednio wykorzystujące przestrzenie wyznaczone przez układ konstrukcyjny budynku. Zlokalizowano tu w postaci zamykanych wnęk miejsce na chowane trybuny, przestrzeń na przechowywanie sprzętu sportowego, ukryto dodatkowe konstrukcje sportowe (np. chowane tablice i kosze) oraz przewody instalacyjne, przewidziano miejsce na zsuwane kurtyny do podziału boiska, zaprojektowano klatki schodowe do szatni i ewakuujące na zewnątrz oraz podesty techniczne do wykorzystania przez telewizję itp. (na poziomie +2). Modularny podział ścian zewnętrznych z wykorzystaniem powstałych przestrzeni na dodatkowe funkcje zaprojektowano również na poziomie -1, w pomieszczeniach małej sali, siłowni oraz basenu.

W górnej partii budynku, na elewacjach wschodnie i zachodniej zaproponowano system stałych żaluzji słonecznych o odpowiednim układzie, wykonanych jako żelbetowe prefabrykaty odpowiednim kształcie z aluminiowymi powierzchniami odbicia. Projektowany układ lameli słonecznych pełni przede wszystkim trzy podstawowe funkcje – zabezpiecza przed bezpośrednią penetracją promieni słonecznych w okresach letnich (brak efektu olśnienia na poziomie użytkowników), umożliwia dostęp promieni słoneczny o niewielkim kącie nachylenia w okresie zimowym oraz transmituje promienie o większym kącie nachylenia do wnętrza sali poprzez odbicie i rozproszenie światła na płaszczyźnie sufitu.

konfiguracje aranżacji sali przy zastosowaniu kotar oraz ruchomych trybun