meander

konkurs na koncepcję zabudowy mieszkaniowej TBS w Częstochowie
I nagroda
Bartek Nawrocki, Aleksandra Sobol, Andrzej Duda, Henryk Zubel

meander01

problem
Poszukiwanie zieleni, wnętrz urbanistycznych i dogodnego strefowania przestrzeni pomimo wymaganej wysokiej gęstości zabudowy, licznych miejsc parkingowych oraz ściśle określonej liczby i powierzchni mieszkań.
meander02
rozwiązanie
Próba przełamania stereotypów dotyczących budownictwa socjalnego TBS i standardowych rozwiązań. Ukształtowanie zabudowy w formie meandra wijącego się na osi wschód – zachód. Układ pozwala na wyraźne zdefiniowanie półpublicznych wnętrz urbanistycznych o charakterze obsługujacym oraz półprywatnych, zielonych dziedzińców przeznaczonych na rekreację
i wypoczynek mieszkańców. Lokalizacja prywatnych parkingów pod terenami zielonymi wykorzystująca naturalną różnicę wzniesień na terenie opracowania. Stworzenie prostej typologii mieszkań charakeryzujących się dobrym nasłonecznieniem i naturalnym przewietrzaniem.
meander03