mijdrecht

koncepcja zespołu budynków mieszkalnych dla osób starszych w Mijdrechcie, Holandia
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki (w zespole Dick van Gameren Architecten)

mijdrecht01

problem
W jaki sposób ukształtować zabudowę mieszkaniową w specyficznym kontekscie urbanistycznym, topograficznym, kulturalnym i ekonomicznym?
Jak określić odpowiednią skalę nowych budynków nie zakłucając istniejacych relacji wizualnych w sasiedztwie?

mijdrecht02

rozwiązanie
Podział zabudowy na cztery bryły umieszczone prostopadle do istniejącego chronionego wału wodnegow celu zapewnienia kontaktu wizualnego po jego obu stronach. Odkształcenie i odpowiednia orientacja brył budynków względem słońca i otaczającej zabudowy.

mijdrecht03