most dla pieszych w warszawie

konkurs na opracowanie koncepcji mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie
Sebastian Dziedzic, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Nina Piechota, Agnieszka Weber, Iwona Zaczek, Leszek Bojda i Lech Marcisz (konstrukcja)

Projektowany most pieszo-rowerowy łączący oba brzegi Wisły jest wyzwaniem nie tylko konstrukcyjnym i krajobrazowym, ale również formalnym. Jako nowatorski i oryginalny element w pejzażu miasta podkreśla wysoką rangę nowego połączenia śródmieścia z aktualnie rewitalizowaną Pragą i jednocześnie staje się atrakcją widokową stolicy, skąd rozpościera się wspaniały widok na panoramę miasta Wisłę. Zaproponowana łukowa konstrukcja kładki, usztywniona pomostem pieszo-rowerowym, dzięki swoistej dwupoziomowej strukturze pozwala nie tylko na dogodne połączenie zróżnicowanych wysokości przyczółków i szlaków komunikacyjnych po stronie wschodniego i zachodniego brzegu ale również oferuje niepowtarzalne doznania widokowe.

Ten typ konstrukcji mostu osadzony już został niejako w kontekście Warszawy w XIX wieku poprzez niezrealizowaną koncepcję wiaduktu projektu Feliksa Pancera z 1830 roku. Jak relacjonowano w tym czasie „ten piękny most został nagle przerwany” i planowana inwestycja niestety nie powstała, pozostawiając do dnia dzisiejszego miejsce na nową, rozpoznawalną dominantę w panoramie miasta.

projekt mostu łukowego autorstwa Feliksa Pancera

Projektowane zagospodarowanie spełnia wymagania zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zarówno dla prawo jak i lewobrzeżnej Warszawy. Kładka łączy brzegi na przedłużeniu ulicy Karowej po stronie wschodniej oraz ulicy Okrzei po stronie zachodniej, które zagospodarowane są na dwóch poziomach użytkowych, każdy z własnymi szlakami komunikacyjnymi. Lewy brzeg tworzą nowe  pieszo-rowerowe Bulwary Wiślane oraz wyżej zlokalizowane Wybrzeże Kościuszkowskie, natomiast prawy brzeg stanowią tereny zielone na poziomie Wisły oraz Wybrzeże Szczecińskie.

przekrój

elewacja

Zaprojektowany most, składający się z jednoprzęsłowego łuku oraz zawieszonego na wieszakach pomostu łączy istniejące poziomy funkcjonalne nabrzeży oferując możliwość zarówno sprawnego przejazdu lub przejścia dołem jak i spaceru górnym pomostem usytuowanym na konstrukcji łuku zwieńczonego tarasem widokowym. Odpowiednio zróżnicowane przekroje poprzeczne łuku i pomostu zapewniają dogodną szerokość mostu oraz wymaganą funkcjonalność ciągów pieszych i rowerowego w punktach węzłowych (skrzyżowanie łuku z podestem -11m) oraz centralnych (podest i taras widokowy – 7m). Umożliwia to z jednej strony odpowiednią komunikację pieszo – rowerową i jednocześnie miejsce na odpoczynek użytkowników, z drugiej zaś poprawne posadowienie i stabilność konstrukcji.

przekroje szczegółowe