nospr

konkurs na Nową Siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, Józef Kiszka, Tomasz Berezowski, Ewa Jezienicka, Iwona Tkocz

nospr01

Nowa siedziba NOSPR w Katowicach to kolejny ważny budynek publiczny na planie miasta, o dużym znaczeniu zarówno miejskim jak i regionalnym. Wraz z innymi obiektami istniejącymi oraz powstającymi w tej części miasta, tj. Spodkiem, Międzynarodowym Centrum Kongresowym, wieżami DOKP, planowanym Teatrem Muzycznym i Nowym Muzeum Śląskim ma za zadanie stworzyć oś kulturalną Katowic, wnoszącą nową jakość w układ przestrzeni publicznych miasta. Dlatego też budynek NOSPR ze względu na swoją lokalizację pośrodku dwóch biegunów tworzącej się osi winien wyraźnie definiować najbliższe otoczenie, stając się jego ważnym punktem orientacyjnym.

nospr02

Prosta i monolityczna bryła Nowej Siedziby NOSPR wynika jednoznacznie z relacji urbanistycznych terenu opracowania oraz założeń programowych inwestycji. Usytuowanie budynku pomiędzy Spodkiem i Muzeum Śląskim oraz charakterystycznie skonstruowana forma pozwalają na zdefiniowanie i podkreślenie głównej przestrzeni publicznej oraz jednoczesne zachowanie najważniejszych osi widokowych tej części miasta, tj. osi kulturalnej Plac przed Spodkiem – Wieża Szybu Warszawa i osi Muzeum Śląskie – Pomnik Powstańców Śląskich.
Bryła budynku jest bezpośrednim odzwierciedleniem struktury programowej Nowej Siedziby NOSPR, będącej zasadniczo zestawieniem trzech podstawowych elementów funkcjonalnych – sali głównej, foyer oraz sali kameralnej.

nospr03

Przejście do Siedziby NOSPR nad ulicą Olimpijską realizowane jest w formie szerokiej platformy, która wynika jednoznacznie z kompozycji przestrzeni „promenady kultury” i odpowiada na dominujące ciągi piesze pomiędzy Rondem i kolejnymi ośrodkami kultury aż do Muzeum Śląskiego. Północna elewacja budynku definiuje przyległy plac, będący rodzajem przystanku w drodze do zabytkowych zabudowań kopalnianych.

nospr04

Zorientowana na kierunku wschód – zachód wielka sala koncertowa NOSPR, podobnie jak sala kameralna, tworzy naturalne zadaszenie pod strefą widowni. Nadwieszenie budynku pozwala jednocześnie na zachowanie relacji widokowych pomiędzy muzeum a pomnikiem i dodatkowo kreuje osłoniętą przestrzeń publiczną. Zagłębione w terenie letnie audytorium koncertowe wydzielane czasowo odpowiednią kurtyną umożliwia organizację sezonowych imprez kulturalnych.

nospr05

Przestrzeń kuluarów w powiązaniu z foyer oplata ze wszystkich stron wielką salę koncertową. W ten sposób ukształtowana strefa foyer stanowi dodatkowy bufor akustyczny sali koncertowej. Analogicznie zaprojektowano układ przestrzeni obsługujących salę kameralną, dodatkowo umożliwiając połączenie obydwu sal kładką na poziomie drugiego piętra.

nospr06

Ukształtowane wnętrza typu shoebox gwarantują uzyskanie parametrów spełniających najwyższe wymagania akustyczne. Wokół sali zaprojektowano strefy przejściowe, wykorzystując ich przestrzeń na balkony, loże, organy, komory pogłosowe, obsługującą je komunikację i cichą infrastrukturę techniczną. Przewidziano możliwość rożnych konfiguracji sali głównej ze względu na rodzaj muzyki oraz ilość odbiorców, wydzielając mniejszą kubaturę i przymykając przestrzenie balkonów.

nospr07

Forma budynku wymaga homogenicznego rozwiązania zarówno elewacji jak i powierzchni wewnętrznych. W powiązaniu z przyjętym rodzajem konstrukcji, przewidziano betonowe elewacje budynku, w kolorze czarnym, o znacznym stopniu połysku.

nospr08