osiedle szczytniki

konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu mieszkaniowego Ekopark Szczytniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy alei L. Różyckiego we Wrocławiu.
I nagroda
Tomasz Berezowski, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Iwona Zaczek

wzm01

Wyjątkowa lokalizacja obszaru opracowania na terenie Wielkiej Wyspy, która w swej strukturze posiada liczne wartościowe zespoły urbanistyczne i założenia willowe a także bogatą tkankę zieloną, wymusza szczególne podejście do projektowania nowej zabudowy i zagospodarowania terenu planowanej inwestycji. Historycznie ukształtowana zabudowa dzielnicy wykazuje wyraźnie autonomiczny charakter poszczególnych zespołów i osiedli, które spięte zielenią Parku Szczytnickiego tworzą jedną z ważniejszych wartości dzisiejszego Wrocławia.

wzm02

Idea projektu, odnosząca się do wielowarstwowego zapisu urbanistycznego nowego osiedla nawiązuje z jednej strony do kwartałowej zabudowy mieszczańskiej na obszarach bliższych centrum miasta (od strony zachodniej) a z drugiej strony do willowej tkanki wolnostojących osiedli  Zalesia i Zacicza. Trzecim i równie istotnym elementem wpływającym na charakter przyszłej inwestycji jest wiekowa zieleń Parku Szczytnickiego, wyraźnie definiująca w otoczeniu przestrzenie otwarte i zamknięte. Wszystkie te uwarunkowania historyczne i krajobrazowo – urbanistyczne znajdują więc swoje odzwierciedlenie w projektowanej strukturze nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Naturalna kontynuacja przestrzeni parkowej na obszarze opracowania i powiązanie jej z silnie rozwiniętą zielenią wysoką po stronie zachodniej i południowej to podstawowa decyzja projektowa definiująca charakter miejsca. Projektowaną zabudowę zapisano w postaci trzech zespołów sąsiedzkich – swoistych gniazd – powiązanych ze sobą ciągami komunikacyjnymi i wzbogaconych o niezależna strefą usługową.

wzm03

Podstawowe wnętrza urbanistyczne tworzy tu jednak przede wszystkim otaczająca zieleń wysoka, w której niejako naturalnie wyznaczono otwarte polany zabudowy. Każdy z zespołów składa się z trzech budynków wielorodzinnych rozmieszczonych względem siebie w taki sposób, aby zapewnić wszystkim mieszkaniom jak najlepsze nasłonecznienie oraz walory widokowe, przede wszystkim na otaczającą zieleń, będącą w przeważającej większości istniejącym już drzewostanem.

wzm04

Dobrane parametry inwestycji, takie jak skala i gabaryty budynków oraz gęstość i intensywność zabudowy pozwalają na uzyskanie znacznej powierzchni mieszkaniowej przy jednoczesnym zachowaniu kameralnego i willowego charakteru osiedla, co stanowi bezpośrednio o atrakcyjności i wyjątkowości miejsca.

wzm05

Rozczłonkowana zabudowa willowa zapisana w postaci punktowych kubatur pozwala na kontynuację historycznego założenia na terenie opracowania, polegającego na kreowaniu bezpośrednich relacji pomiędzy architekturą a otaczającym krajobrazem. Pierwotnie przedmiotowa działka posiadała otwarty charakter i płynnie łączyła się z zielenią publiczną parku, co jest elementem zdecydowanie pozytywnym pod względem wizualnym (brak ogrodzeń i barier), ale przede wszystkim społecznym. Dlatego też proponowany zespół zaprojektowano w taki sposób, a kontynuować historyczne wzorcem a jednocześnie dyskretnie zapewnić przyszłym mieszkańcom bezpieczeństwo i odpowiednie strefowanie przestrzeni. Swobodny łuk parkowych ciągów komunikacyjnych, charakterystyczny dla willowego Zalesia, konsekwentnie zaadaptowany został w obszarze opracowania, tworząc wyraźnie zdefiniowany system przestrzeni półpublicznych osiedla. Służy on również doprowadzeniu do wejść poszczególnych willi, które posiadają w strefie przyziemia dodatkowe wyjście dla lokatorów do wewnętrznych ogrodów.

wzm06

Półprywatne wnętrza poszczególnych zespołów zaprojektowano w postaci wyniesionych platform zlokalizowanych na wysokości 1.5m powyżej terenu publicznego, zapewniając intymność i bezpieczeństwo mieszkańcom, przy jednoczesnym uniknięciu efektu gettoizacji przestrzeni pół prywatnych poprzez wprowadzanie ogrodzeń. Zewnętrzną strefę prywatną, przyporządkowaną konkretnym mieszkaniom, stanowią tarasy zlokalizowane na poziomie ogrodu oraz obszerne loggie na pozostałych kondygnacjach.

wzm07

strefowanie:
przestrzeń
publiczna
  przestrzeń
półpubliczna
 
przestrzeń
półprywatna
  przestrzeń
prywatna
 
schematy urbanistyczne:
zabudowa   dojścia
i przejścia
 
wejścia
do budynków
  ścieżki
rowerowe
 
dojazd
i parkingi
  zieleń niska  
etapowanie
inwestycji
  zieleń wysoka  

wzm10

Dopełnieniem planowanej zabudowy mieszkaniowej jest wolnostojący budynek usługowy zlokalizowany wzdłuż alei Różyckiego, mogący służyć zarówno lokalnej społeczności jak i odwiedzającym park czy też dzielnicę. Jako niezależny obiekt pod względem funkcjonalnym i strukturalnym, posiada własne zaplecze parkingowe oraz przyległy teren otwarty, możliwy do tymczasowego zagospodarowania przez docelowe funkcje. Budynek zaprojektowano jako parterowy, dostępny po obwodzie, pokryty zielonym dachem, z możliwością użytkowania.

 wzm08  kondygnacja powtarzalna A1
2 mieszkania na kondygnacji
pow. użytk. mieszkania: 85 m2

kondygnacja powtarzalna A2
3 mieszkania na kondygnacji
pow. użytk. mieszkań: 68 m2, 68 m2 i 31 m2

przyziemie A3
2 mieszkania na kondygnacji
pow. użytk. mieszkań: 85 m2 i 55 m2

 

wzm09

Projektowane zespoły willi miejskich, ze względu na lokalizację oraz ponadstandardowy charakter inwestycji przewidziano w wykończeniu z cegły klinkierowej. Ciemne i stonowane odcienie cegły, podkreślające elegancję i dostojność willi na tle otaczającej zieleni, różnią się jednak pomiędzy poszczególnymi zespołami budynków, pomagając w identyfikacji jednostek. Materiał elewacyjny płynnie przechodzi jako wykończenie murów oporowych tworząc pomiędzy zespołami atrakcyjną oprawę zewnętrznych przestrzeni publicznych.
Projektowane rozwiązania krajobrazowe, urbanistyczne oraz architektoniczne mają na celu stworzenie w unikatowej przestrzeni Parku Szczytnickiego eleganckiej i ponadstandardowej zabudowy willowej, ale nade wszystko przyjaznego człowiekowi i bliskiego naturze środowiska mieszkaniowego.

wzm11