ostrowiecki browar kultury

konkurs na kompleks Ostrowieckiego Browaru Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
wyróżnienie
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, Tomasz Berezowski, Przemysław Dziedzic, Sabina Rehlich

 

obk01

W chaotycznej tkance miejskiej Ostrowa Świętokrzyskiego, poza wyraźnie zdefiniowanym Rynkiem pod względem urbanistycznym i tożsamościowym, brakuje realnych przestrzeni publicznych, mających potencjał i szanse na przyciągnięcie dzisiejszego społeczeństwa, spędzającego swój wolny czas w lokalnych centrach handlowych. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej renowacji i rozbudowie istniejących budynków Ostrowieckiego Browaru, przyszłe centrum kultury ma szansę stać się znaczącą przestrzenią publiczną i kulturalną na planie miasta.

obk02

Ideą projektu jest stworzenie wyraźnie zdefiniowanego, wielofunkcyjnego wnętrza urbanistycznego, gotowego na przyjęcie szeregu aktywności mogących wytworzyć realną i przyjazną przestrzeń publiczną. Założona przyszła funkcja OBK oraz umiejętne połączenie starej zabudowy browaru z „nowym” ma na celu zorganizowanie tętniącego życiem miejsca spotkań i codziennych odwiedzin mieszkańców Ostrowca, a nawet całego regionu.

Projektowana przestrzeń to serce domkniętego kwartału zabudowy, będącego swoistym dopełnieniem i jednocześnie przeciwwagą dla ostrowieckiego rynku, zlokalizowanego po przeciwnej stronie centrum miasta. Bipolarny układ Rynek – Plac Browarny w strukturze miasta oraz stopniowe zagęszczanie zabudowy i usług centrotwórczych pomiędzy tymi dwoma biegunami, miałoby w przyszłości szansę na realizację wyraźnego układu miejskiego opartego na trakcie ulicy Siennieńskiej.

obk03

W rozczłonkowanej zabudowie centrum miasta, o zbyt dużej ilości przestrzeni otwartych i niezagospodarowanych, a wręcz czasami „porzuconych”, wyraźny, domknięty kwartał miejski posiadający niepowtarzalne wnętrze, ma szanse stworzyć nową, atrakcyjną wizytówkę miasta. Przymknięcie wnętrza nowymi skrzydłami zabudowy od strony południowej i wschodniej (na przedłużeniu budynku dawnego młyna) pozwala z jednej strony na wydzielenie kameralnej przestrzeni o proporcjach i gabarytach odpowiadających skali człowieka, a z drugiej strony na wyznaczenie powierzchni parkingowej, niezbędnej do realnego funkcjonowania Ostrowieckiego Browaru Kultury w dzisiejszych czasach.

obk04

Docelowo, jako kolejny etap zagospodarowania obszaru opracowania, przewidziano możliwość dalszej zabudowy, ograniczając powierzchnię parkingową (pozostawiając wjazd wschodni) i lokalizując kubaturę po stronie zachodniej, jako dopełnienie pierzei ulicy Siennieńskiej. Przyszły budynek mógłby stanowić rozbudowę OBK bądź też zostać traktowany jako niezależna inwestycja z własnym zapleczem infrastrukturalnym.

obk05

obk06

Wejścia do serca kwartału zaprojektowano w nawiązaniu do głównych ciągów pieszych – z centrum miasta od strony południowo-zachodniej oraz od strony sąsiednich dzielnic mieszkaniowych, czyli w północno – wschodnim narożniku. Zaprojektowano przejścia o stosunkowo wąskich gabarytach w kontraście do otwartej przestrzeni wnętrza, tak aby spotęgować jej otwarty charakter i jednocześnie wydzielić akustycznie. Dodatkowe przejście od strony wschodniej służy jednocześnie jako zadaszenie wejścia głównego do biblioteki. Na poziomie parteru zabudowa kwartału otwiera się do wnętrza poprzez zlokalizowanie tu ogólnodostępnych funkcji publicznych (kawiarnia, pub, sala wystawowa, księgarnia) oraz głównych wejść do najważniejszych instytucji tworzących kompleks.

obk07

 

obk08

 

obk09

Aby Ostrowiecki Browar Kultury stał się tętniącym życiem miejscem, chętnie odwiedzanym przez lokalną społeczność, wszelkie działania budowlane i restauratorskie nie są niestety warunkiem wystarczającym. Dopełnieniem stacjonarnej oferty kulturalnej MCK, BWA i biblioteki musi stać się bogaty program wydarzeń plenerowych, które wypełnią serce kwartału. Koncerty muzyki poważnej i pop, zawody sportowe, pokazy mody, sztuki i designu, kino plenerowe itp. to tylko niektóre propozycje, które we wspaniałej scenerii historycznej i nowej zabudowy browaru dostarczać będą niezapomnianych wrażeń.

obk10

 

obk11