overvecht

studia urbanistyczne dla fragmentu dzielnicy Overvecht w Utrechcie, Holandia
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki (w zespole Dick van Gameren Architecten)

overvecht01

overvecht02

koncept
Aktualnie teren zajmują 10-kondygnacyjne budynki wielorodzinne, które zgodnie z wizją władz miejskich i dewelopera w niedalekiej przyszłości mają zostać zastąpione niską zabudową o zbliżonej intensywności.
Punktem wyjściowym dla nowej zabudowy są wymiary, kierunki i wysokości budynków w istniejącym sąsiedztwie obszaru opracowania. Strukturę zagospodarowania oparto o budynki szeregowe tworząc nowe kwartały o wymiarach zbliżonych do otaczających bloków zabudowy.

overvecht03

overvecht04

Domy obsługiwane są dzięki drogom dojazdowym o ograniczonym ruchu kołowym i posiadają przydomowe ogródki. Każdemu kwartałowi przypisany został inny typ zabudowy szeregowej, a całość połączona została licznymi ciągami pieszymi z publicznym parkiem, będącym sercem całego założenia. Wzdłuż parku zlokalizowano cztery wielokondygnacyjne budynki wielorodzinne wykorzystując relacje widokowe z zielonym parkiem i nie powodując zacienienia otaczającej zabudowy nisko-gęsto.

overvecht05

overvecht06

overvecht07

overvecht08

overvecht09