perspektywa wieku dojrzewania

projekt wystawy „Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda”, Muzeum Śląskie, Katowice
kurator wystawy: Anda Rottenberg, zdjęcia wystawy: Rafał Wyrwich | Muzeum Śląskie
projekt architektury: Marcin Jojko, Jakub Kaczmarek, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber