przedszkole w chudowie

przedszkole w Chudowie, gmina Gierałtowice
Sebastian Dziedzic, Beata Gołas, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber, Iwona Zaczek

Kształt, struktura oraz zagospodarowanie terenu nowego przedszkola w Chudowie wynikają z kilku istotnych elementów wpisanych w kontekst planowanej inwestycji. Po pierwsze samodzielny budynek nie tworzy przedszkola i niezbędnymi do jego funkcjonowania strefami uzupełniającymi są przestrzenie otwarte wokół niego, o różnorodnym charakterze i funkcji. Po drugie, projektowane przedszkole zlokalizowane jest na bardzo dużej parceli gminnej, którą aktualnie stanowi uprawiana łąka, bez jakiejkolwiek struktury urbanistycznej oraz przewidywanego przez gminę przyszłego zainwestowanie, co skłania do poszukiwania adekwatnego do tej sytuacji sposobu zagospodarowania terenu. Po trzecie, działka znajduje się pośród nowej zabudowy jednorodzinnej, stawianej na podstawie typowych projektów katalogowych, a w związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania, domy powstają tu wzdłuż lokalnej ulicy i zdecydowana większość z nich nakryta jest dachami spadzistymi. Kolejny istotny element to objęcie terenu inwestycji trzecią kategorią szkód górniczych, co przy preferowanym przez przyszłego użytkownika obiekcie parterowym wprowadza dodatkowe ograniczenia związane z układem funkcjonalno – przestrzennym i konstrukcyjnym przyszłego obiektu. Dodatkowo projektowane przedszkole ma być placówką czterooddziałową, natomiast projekt przewidywać musi możliwość powiększenie w przyszłości obiektu o dodatkowy oddział, bez nadmiernej ingerencji w funkcjonujący budynek i jego otoczenie.

Wszystkie te założenia, ograniczenia oraz oczekiwania w stosunku do planowanej inwestycji ostatecznie znajdują swoje urzeczywistnienie w zaprojektowanym obiekcie przedszkola oraz zagospodarowaniu terenu w jego otoczeniu. Krajobraz na przedmiotowej łąkowej działce tworzy swobodny układ wysp o wyraźnym sposobie zagospodarowania, stanowiących rekreacyjne i edukacyjne zaplecze przedszkola. Zdecydowanie największą tworzy centralnie zlokalizowana oaza, na której zaprojektowano budynek przedszkola i bezpośrednio przyległe mu funkcje. Teren obsługiwany jest krótkim sięgaczem od strony ulicy Jesionowej, wzdłuż której przewidziano parkingi dla personelu oraz rodziców. Na przedłużeniu dojazdu, prowadzącego jednocześnie do strefy technicznej i dostaw umieszczonej po stronie północnej obiektu, zaprojektowano wejście główne do przedszkola.

Podstawowe funkcje w budynku zorganizowano wokół centralnie umieszczonego wielofunkcyjnego holu umożliwiającego wewnętrzną komunikację, ale również organizację większych imprez czy też zajęć przedszkolnych. Południowo – wschodnią część budynku tworzy sekwencja czterech sal zajęć z zapleczem sanitarno – magazynowym, na przedłużeniu której od strony północno-wschodnie przewidziano możliwość dostawienia piątej sali zajęć o identycznym układzie przestrzennym jak pozostałe. Przeciwległą stronę obiektu tworzy blok administracyjno – techniczny zawierający pomieszczenia biurowe, strefę kuchni z własnym zapleczem magazynowo –socjalnym oraz pomieszczenia techniczne. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy wejściowej zaprojektowano szatnię dla dzieci oraz pomieszczenie dla opiekunów. Dodatkową strefę zabaw dla dzieci przewiduje się nad przestrzenią szatni. Budynki nakryto dachami spadzistymi umożliwiając dodatkowe górne doświetlenie zarówno sal zajęć jak i wewnętrznego holu.

Ze względu za skalę założenia w kontekście zabudowy sąsiadującej, elewację frontową budynku, będącą najczęściej postrzeganym fragmentem obiektu, rozwiązano jako dwuplanową, wycofując dodatkowo wymaganą dylatację pomiędzy dwoma głównymi segmentami obiektu. Sale powiązano bezpośrednio z zewnętrznym tarasem, który z przyległym ogrodem, placem zabaw od południa oraz ogródkami uprawnymi od północy tworzą wspólną przestrzeń nauki i zabawy dla maluchów. Poza ogrodzeniem wymienionego obszaru nie przewiduje się na terenie działki innych trwałych wydzieleń.