przedszkole w paniówkach

rozbudowa przedszkola w Paniówkach, gmina Gierałtowice
Grand Prix i Obiekt Roku w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2015
Nagroda Marszałka w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016
Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Manuel del Pozo, Agnieszka Weber, Basia Ziemba, fotografie modelu: Karolina Hayn
fotografie obiektu: Michał Jędrzejowski

ppa12

ppa13

ppa14

ppa15

ppa16

ppa17

ppa18

ppa19

ppa20

ppa21

ppa22

ppa23

ppa24

ppa25

ppa26

ppa27

Przedszkole jest aktualnie placówką 3-oddziałową z własnym zapleczem kuchennym. Zlokalizowane w budynku z lat ’90 ubiegłego wieku, który pierwotnie budowano z przeznaczeniem na inną funkcję, musi zostać rozbudowane do przedszkola 6-oddziałowego.
Po rozmowach z inwestorem oraz użytkownikami określono niezbędny program rozbudowy, składający się z 3 sal dla 25 dzieci każda z zapleczem sanitarnym, szatniowym oraz magazynowym oraz przestrzeni do zabaw i lekcji rytmiki, szatni z  aneksem dla personelu i toalety.

 

ppa01

 

ppa02

Rozbudowę przewidziano jako budynek parterowy, bezpośrednio połączony zarówno z istniejącą częścią przedszkola jak i ogrodem. Wykorzystując różnicę poziomów pomiędzy starą i nową częścią, zaproponowano połączenie zewnętrznych przestrzeni tarasu, ogrodu oraz dachu w jedną strefę zabawy i rekreacji na wolnym powietrzu, nie ograniczając istniejącej powierzchni placu zabaw. Dzięki niezależnemu rozwiązaniu konstrukcyjno-przestrzennemu nie ma konieczność ingerencji w strukturę części istniejącej, która mogłaby wykluczyć możliwość korzystania z przedszkola na czas budowy.

ppa03

 

ppa04

 

ppa07

Nową część przedszkola zlokalizowano na przedłużeniu południowo-wschodniego skrzydła istniejącego budynku. Wielofunkcyjny hol przedszkola stanowi nie tylko przestrzeń obsługującą 3 nowe sale oraz stary budynek, ale może być również wykorzystywany jako sala rytmiki, miejsce do spotkania pracowników i rodziców, a takżd tworzyć dodatkową przestrzeń do gier i zabaw dla dzieci.

ppa05.jpg

 

 

ppa06

 

Szeregowy układ trzech sal dla dzieci pozwala na spełnienie jednego z podstawowych wymogów inwestora tj. możliwości czasowego łączenia ich w jedną przestrzeń służącą do organizacji imprez np. z udziałem rodziców. Kwadratowe sale połączono bezpośrednio z ogrodem i dodatkowo doświetlono światłem górnych ze świetlików, uzyskując w każdej sali inny rodzaj światłocienia.
ppa08

ppa09

W miejscu istniejących zewnętrznych schodów do budynku i wiatrołapu zaprojektowano 2 biegi schodowe łączące poziomy nowej i starej części przedszkola a także tarasu zlokalizowanego na dachu rozbudowy. Przewidziano też ruchomy podest umożliwiający poruszanie się osób niepełnosprawnych oraz wózków z posiłkami.

ppa10

ppa11

Rozbudowę przedszkola zaprojektowano jako niezależny ustrój konstrukcyjny nie ingerujący w istniejący budynek (również ze względów na możliwe wpływy eksploatacji górniczej). Na etapie koncepcji przyjęto konstrukcję żelbetową, w miarę mozliwości – prefabrykowaną. Wykończenie elewacji oraz dachu proponuje się wykonać z impregnowanego deskowania modrzewiowego, które z czasem naturalnie spatynuje się, uzyskując dodatkową warstwę ochrony przed warunkami atmosferycznymi.