ratusz w krakowie

konkurs na Ratusz Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie
Dick van Gameren, Marcin Jojko, Maja Korzuch, Bartłomiej Nawrocki, Bianka Swinder, Agnieszka Weber, Iwona Zaczek

krm01

Projektowany budynek Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie to przyszła wizytówka regionu małopolskiego. Zlokalizowany w sercu miasta musi spełniać lokalne zapisy i określone regulacje przestrzenne, a jednocześnie reprezentować nowoczesną i demokratyczną instytucję, otwartą na mieszkańców oraz potencjalnych użytkowników.

krm02

Nowy budynek Ratusza podporządkowuję się pod względem urbanistycznym istniejącej strukturze, ale równocześnie kreuje nowy wizerunek otoczenia, próbując ponownie zdefiniować i uporządkować zastaną sytuację, jako reprezentacyjny budynek wolnostący, zlokalizowany centralnie na zadanym obszarze i otwarty z trzech stron na swoje otoczenie oraz zachowaną i projektowaną zieleń. Ze względu na reprezentacyjny i publiczny charakter budynku oraz stosunkowo dużą powierzchnią parceli dostępną pod przyszłą inwestycję zaproponowano lokalizację dodatkowego budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym od strony północnej.

krm03

Układ przestrzenny budynku wynika z relacji urbanistycznych w zastanym kontekście oraz ścisłych wytycznych zapisanych w warunkach zabudowy. Formę budynku stanowią trzy skrzydła powiązane trzonami komunikacyjno-technicznymi tworzące zwartą kubaturę na rzucie trójkąta równobocznego z wewnętrznym atrium.

krm04

Ramiona trójkąta wyznaczają trzy najważniejsze wejścia do budynku przyporządkowane odpowiednio otaczającym teren alejom oraz przyszłemu parkingowi, jako najważniejszym generatorom ruchu pieszego i kołowego. Na poziomie trzeciej kondygnacji umieszczono zewnętrzny publiczny plac w formie częściowo zadaszonego tarasu widokowego z panoramą na pobliski ogród botaniczny oraz zabudowę starego miasta.

krm05

rzut pierwszego piętra
 rzut ósmego piętra

krm06

rzut parteru
 rzut trzeciego piętra

krm07

rzut podziemia  rzut drugiego piętra

 

Hol główny Ratusza Marszałkowskiego zlokalizowano w strefie centralnej budynku na poziomie +1 i powiązano komunikacyjnie oraz przestrzennie z foyer sali sejmiku oraz podjazdem VIP.
Serce holu stanowi świetlik, powiązany z zewnętrzną klatką schodową prowadzącą na poziom atrium, umożliwiający odwiedzającym urząd bezpośredni wgląd do sali obrad sejmiku.

krm13

Salę sejmiku wraz z pomieszczeniami obsługującymi oraz foyer zaprojektowano na poziomie terenu oraz podziemia. Pozostałe kondygnacje budynku Ratusza Marszałkowskiego stanowi strefa biurowa, zaprojektowana jako kolejne ramiona trójkąta powiązane trzonami windowo-technicznymi. Jednoznaczne zdefiniowanie  strefy biurowej oraz obsługujących trzonów zapewniających dostęp oraz ewakuację umożliwia elastyczne i efektywne gospodarowanie powierzchnią biurową. Modularny rytm okien powiązany z układem konstrukcyjnym oraz ciągami lekkich szaf pozwalają na stosunkowo łatwe i niedrogie zmiany w układzie pomieszczeń strefy biurowej.

krm14

 

krm11

 

krm12

Gabaryty przeszkleń elewacji zewnętrznych dobrano przede wszystkim pod kątem efektywności doświetlenia pomieszczeń oraz gospodarowania energią. Pasmowy układ okien o odpowiedniej wysokości i poziomie mocowania powoduje znaczne zminimalizowanie zarówno strat energetycznych w okresie chłodnym jak i niepożądanych zysków przy nasłonecznieniu. Dodatkowo okna umieszczono na znacznej głębokości w stosunku do lica elewacji, co pełni funkcję naturalnej ochrony przeciwsłonecznej w czasie górowania słońca. Ściany zewnętrzne przewidziano jako prefabrykowane płyty z zewnętrzną warstwą wykończoną wapieniem, podkreślając tożsamość budynku w regionie.

krm08

widok od strony Alei Powstania Warszawskiego

krm09

widok od strony alei Pokoju

krm10

widok od strony Ronda Grzegórzeckiego

 

krm15
Nowy budynek Ratusza Małopolskiego oferuje odpowiedzialne podejście w kontekście zrównoważonego rozwoju zarówno do zagadnień instalacyjnych jak i architektoniczno-budowlanych. Etapowanie inwestycji na budynek Ratusza wraz z naziemnym parkingiem (etap I) oraz obiekt biurowo-usługowy z podziemnym parkingiem (etap II) pozwala w obu przypadkach na stworzenie efektywnych struktur przestrzennych podporządkowanych pełnionej funkcji. W konsekwencji budynek Ratusza to zwarta kubatura o optymalnych parametrach doświetlenia, efektywną komunikacją i ewakuacją wewnętrzną i minimalną niezbędną powierzchnią podziemia, co skutkuje stosunkowo niedużą powierzchnią zabudowy i racjonalnym nakładem energetycznym na powstanie inwestycji. Dzięki temu zagospodarowanie znacznego teren inwestycji przewidziano jako zieloną, zachowując istniejący drzewostan.

krm16