szkoła przy leopoldstrasse

konkurs na projekt szkoły przy Leopoldstrasse w Wiedniu, Austria
Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber, Karolina Więcławik

Projektowany budynek nowej szkoły wprowadza nową jakość w obszarze tworzącej się zabudowy tej części miasta. Prosta i zwarta bryła zaproponowanej szkoły zlokalizowana została w północnej części działki formując wymagane domknięcie nowego placu. Budynek urozmaicony obwodowo zewnętrznymi tarasami  umożliwiając korzystne doświetlenie wszystkich 29 klas i jednocześnie wytworzenie bezpiecznej, wydzielonej dla uczniów, przestrzeni na wolnym powietrzu.

Gabaryty obiektu spełniają wytyczne urbanistyczne określone dla przedmiotowego terenu. Stosunkowo zwarta bryła oraz zminimalizowana powierzchnia zabudowy umożliwiają pozostawienie jak największej części terenu otwartego przeznaczonego na rekreację i sport. Strefę zewnętrzną tworzy od strony linii kolejowej sekwencja boisk sportowych, natomiast na pozostałym terenie przewiduje się nasadzenia zieleni wysokiej oraz realizację strefy rekreacji i nauki wraz z infrastrukturą dla uczniów.

Ze względu na wolnostojącą i zwartą bryłę nowej zabudowy, wszystkie elewacja budynku zaprojektowano jako tożsame, konsekwentnie otwarte na okolice ze wszystkich stron. Główne wejście do szkoły zlokalizowano w centralnej części budynku od strony zachodniej, tj. placu frontowego, który zaopatrzony w zieleń wysoką, małą architekturę, parkingi rowerowe itp. stanowił będzie w przyszłości wraz z nową zabudową ważną przestrzeń publiczną w tym sąsiedztwie.

rzut typowej kondygnacji

Główne wejście prowadzi do holu szkolnego, z którego można dostać się na wyższe kondygnacje oraz bezpośrednio przejść do strefy jadalni otwartej na przestrzeń zewnętrzną. W sąsiedztwie auli zaprojektowano strefę obsługującą i administracji, natomiast po stronie przeciwnej jadalnię z bufetem oraz zapleczem kuchennym i dostawami. Pomieszczenia wspólnej strefy kreatywnej rozmieszczono przede wszystkim na poziomie +1 a także na pozostałych wyższych kondygnacjach, zawsze w dogodnym powiązaniu z głównym trzonem komunikacyjnym w budynku. Strefę sportową wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem technicznym zaprojektowano na kondygnacji podziemnej, a sale gimnastyczne doświetlono światłem naturalnym z poziomu parteru.

Nowy budynek należy rozważać w dwóch skalach. Najmniejsze jednostki to klastry – małe szkoły, które wspólnie tworzą jedną dużą szkołę. W celu ograniczenia powierzchni komunikacji i uzyskania efektywnej obsługi pomieszczeń, wymagane klastry rozmieszczono odpowiednio po dwa na jednej kondygnacji obiektu, wykorzystujące dodatkowe doświetlenie strefy centralnej wewnętrznymi atriami. Dzięki przyjętemu układowi wszystkie klastry z trzech stron zaopatrzono w zewnętrzne tarasy, a w bezpośrednim powiązaniu ze strefą wielofunkcyjną przewidziano klasy na wolnym powietrzu.

Zewnętrzne tarasy pełnią kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim stanowią zewnętrzne drogi ewakuacyjne z budynku i oraz komunikacyjne połączenie klastrów z otwartymi przestrzeniami na poziomie terenu. Po drugie, bezpośrednio dostępne z klas oraz stref wielofunkcyjnych w klastrach tworzą przestrzeń rekreacji i umożliwiają spędzenie przerwy na zewnątrz nawet podczas brzydkiej pogody. Po trzecie zaś, odpowiednio ukształtowane balustrady z wypełnieniem drewnianym zapewniają wymaganą ochronę przeciwsłoneczną, pozytywnie wpływając na bilans energetyczny budynku. Zwarta bryła, ograniczona powierzchnia zabudowy, racjonalny układ komunikacji wewnętrznej a także powtarzalny, modułowy system konstrukcyjny zapewnią efektywną i zrównoważoną budowę a także przyszłą eksploatację budynku.