szkoła przy Gasometer

konkurs na projekt szkoły w sąsiedztwie Gasometer w Wiedniu, Austria
Paweł Góral, Marcin Jojko, Katarzyna Kasza, Jakub Kaczmarek, Bartłomiej Nawrocki, Anna Nowakowska, Agnieszka Weber, Magdalena Wojtowicz

Przedmiotowa działka znajduje się na pomiędzy terenem zabudowy mieszkaniowej oraz pasem infrastruktury kolejowej w dzielnicy Wiednia Simmering. Nowy kampus szkolny zlokalizowano w ramach terenu ograniczonego przez przebieg podziemnej infrastruktury technicznej oraz istniejącej topografii, w formie rozczłonkowanej struktury osadzonej w zielonym krajobrazie. Projektowany kampus prezentuje się w formie pięciu wolnostojących brył, osadzonych na wspólnym postumencie, oraz kilku wewnętrznych dziedzińców umożliwiających komunikację oraz doświetlenie. Budynki swym układem wyznaczają przestrzenie zewnętrzne o różnorodnej formie, skali oraz użytkowaniu, stanowiące bezpośrednie przedłużenie przyległych pomieszczeń, a dodatkowe strefy zadaszone pozwalają na spędzenie przerwy nawet podczas brzydkiej pogody.

Nowy budynek należy rozważać w dwóch skalach. Najmniejsze jednostki to klastry (małe szkoły), które wspólnie tworzą jedną szkołę (duża szkoła). Duża szkoła posiada centralne serce, z którym powiązano wszystkie najważniejsze organy, takie jak klastry, administrację, strefę kreatywną, sportową oraz wejście główne poprzedzone placem wejściowym. Wszystkie pomieszczenia małych szkół posiadają dogodne doświetlenie pomieszczeń i różnorodną przestrzeń wokół nich.


piętro

parter

Klastry zorganizowano na dwóch poziomach jako formalnie niezależne kubatury. Klasy zgrupowano wokół centralnej strefy wspólnej, otwartej na dwie kondygnacje i doświetlonej z góry światłem naturalnym. Struktura przestrzeni wielofunkcyjnych na każdym poziomie klastra umożliwia zróżnicowane użytkowanie i jednocześnie połączenie komunikacyjne i wizualne wszystkich pomieszczeń. Dzięki wolnostojącemu charakterowi klastrów każde z klas oraz tarasów doświetlono zawsze z dwóch stron pomieszczenia. Garderoby oraz pomieszczenia serwisowe zaprojektowano w bliskim sąsiedztwie wejścia oraz strefy wielofunkcyjnej danego klastra, natomiast pokój nauczycielski umieszczono centralnie, z dużym zasięgiem widoku i bezpośrednim powiązaniem z tarasem zewnętrznym oraz strefą kuchni. Transparentność ścian działowych, naturalne wykończenie oraz indywidualny design mebli pozwalają na stworzenie przytulnej przestrzeni do nauki i zabawy, przywodzącej na myśl przestrzenie domowe.

przykładowy klaster dwukondygnacyjny