szkoła w oststeinbek

konkurs na projekt szkoły podstawowej w Oststeinbek, Niemcy
Beata Gołas, Paweł Góral, Marcin Jojko, Anna Kmiecik, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Projektowany nowy budynek szkoły wykorzystuje potencjał przestrzenny, funkcjonalny i krajobrazowy przewidywanej lokalizacji. Budynek umieszczony wzdłuż północnej granicy terenu kortów tenisowych otwiera się na otaczającą zieleń i wykorzystuje pagórkowate ukształtowanie terenu. Dzięki takiej lokalizacji przewiduje się zachowanie w całości istniejącego starodrzewu tworzącego niepowtarzalny i naturalny charakter nowej lokalizacji szkoły.

Nieznacznie zmodyfikowane zgodnie z naturalną topografią terenu istniejące połączenia ścieżek pieszych wyraźnie wyznaczają wejście do nowego budynku szkoły i jednocześnie definiują granicę pomiędzy strefą publiczną oraz tą przynależną do szkoły. Budynek szkoły w swojej prostej i pragmatycznej formie stanowi niejako tło i tylko dopełnienie otaczającego ogrodu. Bogaty program przestrzeni otwartych przynależnych szkole rozlokowano przede wszystkim od strony południowej i wschodniej obiektu, wykorzystując istniejący drzewostan, tereny zielone oraz urozmaiconą rzeźbę terenu.

Projektowany budynek składa się z trzech poziomów, z których najniższy, zagłębiony z trzech stron w otaczającym terenie, tworzy niejako cokół dla pozostałych kondygnacji nadziemnych. Wejście główne powiązano przestrzennie bezpośrednio z przyległą aulą jak i strefą administracji oraz połączono z przyległym, zadaszonym parkingiem na rowery. Na tym poziomie przewidziano również strefę zaplecza technicznego oraz kuchennego, z dostawami obsługiwanymi od strony północno-zachodniej. Pozostałe dwie kondygnacje nadziemne to przestrzeń rekreacji i nauki dzieci. Zaprojektowane sale lekcyjne wraz z przyległymi pomieszczeniami rekreacji otwarto bezpośrednio na otaczającą zieleń i zapewniono w nich naturalne doświetlenie. Poprzez dodatkowe tarasy i schody zewnętrzne zapewniono bezpośrednie powiązanie obu poziomów klas z przestrzenią ogrodu. Modularny układ funkcjonalno – przestrzenny budynku ma swoje odzwierciedlenie zarówno w konstrukcji jak i elewacji obiektu. Spokojna i elegancka elewacja części nadziemnej wykończona naturalnym drewnem operuje przede wszystkim światłocieniem oraz głębokością otworów, które pełnią również funkcję ochrony przeciwsłonecznej w okresie letnim.