trudny wiek

projekt wystawy „Difficult Age. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda”, MO Muziejus, Wilno, Litwa
kurator wystawy: Anda Rottenberg, zdjęcia wystawy: Norbert Tukaj | MO Muziejus
projekt architektury: Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Wystawa „Trudny wiek. Szapocznikow – Wajda – Wróblewski” przedstawia twórczość najwybitniejszych i najbardziej cenionych polskich artystów powojennych: Andrzeja Wajdy, Aliny Szapocznikow i Andrzeja Wróblewskiego. Głównym tematem wystawy jest eksploracja dorastających doświadczeń tych trzech artystów – wszystkich urodzonych w tym samym okresie i po stracie rodzica – oraz wpływu tych wydarzeń na ich twórczość. Bezprecedensowa skala brutalności podczas II wojny światowej głęboko odcisnęła piętno na życiu całej trójki artystów. Architektura wystawy stanowi z jednej strony dyskretne tło do prezentacji dzieł, z drugiej zaś – nawiązując do struktury budynku muzeum – wydziela przestrzenie ściśle powiązane z narracją ekspozycji.