wymazywanie architektury

rozbudowa willi miejskiej pod Paryżem, Francja
I nagroda w konkursie i realizacja
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, Tomaso Mani (realizacja)

wymazywanie01

problem
Jak wymazać dobudowywaną architekturę?
W jaki sposób zaprojektować rozbudowę istniejącego domu, aby wpisać się w zastany kontekst?
Jak wykorzystać potencjał działki zawarty w jej topografii, tarasowej rzeźbie terenu, orientacji względem stron świata?
Jak zapewnić mieszkańcom domu odpowiednią intymność przy równoczesnym umożliwieniu maksymalnego wykorzystania ogrodu?
Jak zachować wrażenie jednorodności i spójność charakterystyczne dla willi podmiejskiej przy zastosowaniu wyraźnego strefowania przestrzeni?

wymazywanie02

metoda
Brak ingerencji w bryłę istniejącego domu oraz wpisanie się w zastany kontekst topograficzny parceli.
Zmodyfikowanie tarasowego pejzażu zamiast formalnych rozwiązań kubaturowych.
Wykorzystanie potencjału jakie daje ukształtowanie terenu i lokalizacja willi na działce, a więc zagospodarowanie przestrzeni typu in-between zdefiniowanych przez bryłę budynku oraz układ zewnętrznych murów oporowych.

wymazywanie03
wymazywanie04
wymazywanie05
wymazywanie06