domy w rybniku PDF Drukuj Email

domy jednorodzinne w Rybniku
Grand Prix i Obiekt Roku w konkursie Architektura Roku Województwa ?l?skiego 2010
Marcin Jojko, Bartek Nawrocki, fotografie: Juliusz Soko?owski, Micha? J?drzejowski

rybnik01.jpg
problem
Co oznacza poj?cie  "dom wspó?czesny" ?

teza
Poszukiwanianie ciekawej formy dla samej formy jest nonsensem.

rybnik02

dane:
nas?onecznienie,  s?siedztwo lasu, topografia terenu, widok z drogi dojazdowej

rybnik03

rozwi?zanie
Oparcie struktury domów na bazie okre?lonych danych: nas?onecznienie, s?siedztwo lasu, lokalizacja drogi obs?uguj?cej oraz widok na dzia?k? ze wzniesienia od strony dojazdowej. Spi?trzenie domów w cz??ci po?udniowej pozwala na otwarcie wi?kszej ilo?ci pomieszcze? w kierunku lasu, a zielone dachy wpisuj? budynki w otaczaj?cy krajobraz.

rybnik04

 

rybnik07

pi?tro

 rybnik08

parter

 

rybnik09

rybnik10

rybnik11

rybnik12

rybnik13

rybnik14

rybnik15

rybnik16

rybnik17

rybnik18

rybnik19

rybnik20

rybnik21

rybnik22

rybnik23

rybnik24